Het beste van alle sectoren

Ook al werd de basis voor wat Stewal vandaag is al in 1970 gelegd, onze activiteiten zijn in wezen nog steeds dezelfde. Toen ontwierpen en fabriceerden we in hoofdzaak precisieonderdelen voor de textielindustrie en legden we ons toe op het maken van moules voor onder meer de productie van kunststofbobijnen. Vandaag doen we dat voor machineonderdelen en spuitgietvormen voor zowat alle industriële sectoren: van textiel en pharma over luchtvaart tot ruimtevaart.
Het gaat vaak belangrijke projecten waar de volledige retraceerbaarheid, de meetrapporten en het certificatenbeheer een belangrijke eis is.

Behalve dat een 'gereedschapsmakerij' in de gemondialiseerde markt intussen een 'toolshop' heet, gaat onze aandacht vandaag vooral uit naar opdrachtgevers die instrumenten, onderdelen en matrijzen nodig hebben waarvoor in zowel de ontwerp- als in de productiefase grote deskundigheid en een integratie van verschillende technologieën vereist is.
Het gaat steeds over prototypes of kleine series kritische, mechanische onderdelen voor productiemachines of eindproducten.

Het beste van alle sectoren
Kruisbestuiving tussen sectoren

We onderscheiden ons van heel wat draai- en freesbedrijven omdat we niet enkel een productieatelier zijn. Het studiebureau is een vaste afdeling van ons bedrijf. Elk project start op de studietafel van onze projectingenieurs. Niet alleen als het om het ontwerpen van een prototype gaat, en daar nu eenmaal engineering bij komt kijken, ook als het om het copiëren van een bestaand onderdeel gaat of dient gewerkt te worden op basis van een plan dat ons door de klant bezorgd werd. In dat geval gaan we toch steeds kritisch na of we het stuk niet kunnen optimaliseren wat materiaal, oppervlaktebehandeling of vormgeving betreft.

Aangezien we actief zijn in heel uiteenlopende sectoren en de meest exotische materialen en legeringen kunnen bewerken, denken we tijdens dat voortraject graag out-of-the box. Dat resulteert in kruisbestuivingen waardoor klanten hun voordeel doen door best practices uit sectoren waar ze doorgaans geen informatie mee uitwisselen.

An-Sylvie en Sofie Steenhoudt

Kruisbestuiving tussen sectoren
Historiek
1970

Opstart van een gereedschapsmakerij afdeling (als diversificatie) binnen Wattaert Freres Benelux (nu DMC-Broep), een Noord-Franse naaigarenfabrikant met ook vestiging in textielstad Ronse.

1974

Verhuis van deze gereedschapsmakerij naar een neiuw gebouw op de kersverse industriezone 'Klein Frankrijk* in Ronse.

1980

Management-buy-out van de gereedschapsmakerij afdeling door de bezielers van de diversificatie binnen wallaert Freres. de heren Steenhoudt en Wattaert. De N.V. Stewal is geboren.

1981

Opstart. in samenwerking met de KU Leuven (vnl UZ Leuven, campus Pellenberg), van een R&D-project dat moet toetaten BeIgische heupprothesen te fabriceren. Dit evolueert naar een systeem om intra-operatief heupprothesen op maat van de patient te ontwikkelen en te maken.

1987

opsplitsing van Stewal in verschillende business units: Stewal NV (gereedschapsmakerij), Stewalindus NV (beheer, gebouwen en terreinen) en Stewal Implants (medische activiiteit van heupprothesen en bijhorende chirurgische instrumenten).

1989

De heer Wallaert gaat op rust. Hugo Steenhoudt bekomt het volledig aandeelhouderschap van de Stewal-groep.

1991

Verdubbeling bedrijfsgebouwen op IZ Klein Frankrijk.

1996

Dochters Sofie en An-Sylvie Steenhoudt vervoegen het Stewal team.

2002

Verkoop Stewal Implants. Sofie en An-Sylvie Steenhoudt nemen de leiding van Stewal over.

2007

Bezoek van prinsenpaar Filip en Mathilde aan Stewal op 27/3/2007..

history-speech-banner