Reverse Engineering:
In heel wat gevallen beschikken klanten niet over de technische tekening van een te hermaken/reviseren onderdeel van hun machinepark maar enkel nog over een (versleten) stuk als basis of model hiervoor.
De eerste stap in het maakproces bij Stewal is dan steeds Reverse Engineering: het digitaliseren van een fysisch model, met als doel het via digitale maakmethodes te kunnen produceren/optimaliseren.  

Een 3D scanner als tool voor de engineering-afdeling:
Stewal krijgt meer en meer de vraag  “organische oppervlakken” of 3D-objecten te digitaliseren om daarna te optimaliseren. Stewal investeerde daarom in een handscanner als gebruiksvriendelijke tool voor de CAD- en engineering-afdeling die toelaat snel een digitale  kopie van een object te maken, desnoods op verplaatsing. Bewust hebben we gezocht buiten de klassieke metrologie en meer in  de snel oprukkende technologieën  die aansluiten bij de wereld van 3D-printing.
De output van deze 3D-scan-operatie is een .stl - bestand, dat meteen als input voor 3D-printing kan dienen of verder als basis kan gebruikt worden door de engineering voor 3D-CAD modellering.