In samenwerking met een aantal partners investeerde Stewal in de ontwikkeling van een software die toelaat nokken en nokkenmechanismen optimaal dynamisch te berekenen.

Aan de hand van de input van de klant betreffende zijn productieapparaat, gaan onze experts heffingswetten (en dus nokbanen) genereren die aanleiding geven tot een duurzaam dynamisch gedrag: reduceren van versnellingen, met als gevolg minder trillingen en geluidshinder, minder slijtage , of omgekeerd  : nokbanen die toelaten de snelheid en het rendement van diens produktie op te drijven. 
Naast know how in berekening, ontwerp en materiaalkeuze, heeft stewal ook al jarenlang de ervaring én de machines om complexe nokken te fabriceren en te controleren bijv. complementaire nokken , globoïde nokken, ...

Dagdagelijks lopen er bij Stewal dan ook diverse nokken-projecten voor machinebouwers van bijvoorbeeld weefautomaten, blikverpakking, bouten, sigaretten, medicijnen ...